Ondersteuningsnetwerk Kolibrie - ONMeetjesland

Vanaf het schooljaar 2017-2018 werd een nieuw ondersteuningsmodel in het onderwijslandschap ingevoerd.

Het ondersteuningsmodel draagt bij tot het versterken van inclusief onderwijs zodat minder kinderen in het buitengewoon onderwijs instromen.

We benadrukken wel dat de gespecialiseerde setting van het buitengewoon onderwijs voor sommige kinderen noodzakelijk blijft.

Per regio worden verschillende ondersteuningsnetwerken opgericht.

Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerking tussen scholen gewoon en buitengewoon onderwijs, het CLB en de pedagogische begeleiding.

Alle scholen (gewoon en buitengewoon onderwijs) hebben zich aangesloten bij een ondersteuningsnetwerk.

Leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag kunnen voor ondersteuning terecht bij een ondersteuningsnetwerk. Dit geldt voor de leerlingen van het basisaanbod (type 1, 8 in afbouw), type 3 (emotionele of gedragsstoornis), type 7 (spraak- of taalstoornis) en type 9 (ASS).

Scholen voor gewoon onderwijs bepalen, samen met het CLB en ouders, de ondersteuningsnoden. De scholen leggen hun vragen tot ondersteuning voor aan het ondersteuningsnetwerk. Scholen voor buitengewoon onderwijs staan in voor de ondersteuning van leerlingen, leerkrachten en schoolteams.

Het Ondersteuningsnetwerk Kolibrie - ONMeetjesland bestaat uit een ondersteuningsteam Kolibrie en een ondersteuningsteam Meetjesland.

Je kan klikken op het betreffende logo voor meer informatie betreffende het Ondersteuningsteam Meetjesland en het Ondersteuningsteam Kolibrie!

| |

Copyright © 2019. All Rights Reserved.